Dat concluderen Zweedse onderzoekers, uitgaande van de gedachte dat de EU zijn klimaatdoelstellingen voor 2050 daadwerkelijk wil halen. Volgens hun berekeningen zou het terugdringen van voedselafval veel minder positieve klimaatimpact hebben dan het terugdringen van de consumptie van herkauwers. Minder voedselafval zorgt voor slechts 1-3% reductie van vervuilende uitstoot die klimaatverandering losmaakt. Vlees van runderen en schapen zorgt daarentegen voor 75% van de uitstoot, zodat reductie van de consumptie een navenant groot effect zal hebben. Een andere studie toont aan dat labels die de klimaatimpact van voedselproducten weergeven, de consumptie van minder gewenste voeding zinvol remmen.
FoodNavigator - Cattle consumption must be halved to hit EU climate targets
Reageer
  • Deel
Druk af