De Kip van Morgen heeft in een jaar een marktaandeel van bijna 12% bereikt, ten koste van het reguliere kipsegment. In week 40 van 2014 introduceerde Albert Heijn de 'Hollandse Kip', het eerste Kip van Morgenconcept. Het marktaandeel bedroeg toen 1%, dat van de reguliere kip 84,3%. Een jaar later staat het marktaandeel van Kip van Morgenconcepten op 11,9% en is het aandeel regulier kippenvlees gedaald naar 72,2%. Dat meldde Kees van Oers, directeur Agribusiness van Plukon, deze week. Scharrelkip en biologische kip hebben geen last van de opmars van de Kip van Morgen. Scharrelkip groeide met 0,9% naar een marktaandeel van 12,9%, biologische kip met 0,3% naar 3%.

De opmars van de Kip van Morgen lijkt het ongelijk van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) te bewijzen. De ACM besloot in januari dat de ketenafspraken rondom de Kip van Morgen in strijd zijn met de Mededingingswet. De consument zou er geen voordeel van ervaren en de kip zou alleen maar duurder worden, stelde de ACM.
Uit het stijgend marktaandeel blijkt dat de Nederlandse consument wel degelijk bereid is voor een duurzame en diervriendelijkere kip een beetje meer te betalen. Dat is in lijn met wat diverse pleitbezorgers van de Kip van Morgen eerder te kennen gaven.
Distrifood
Reageer
  • Deel
Druk af