Stadsbodems zijn verantwoordelijk voor de uitstoot van een hoeveelheid broeikasgassen die kan oplopen tot 72% van de CO2-uitstoot die het gevolg is van de verbranding van fossiele brandstoffen in de stad door verkeer en gebouwen. De broeikasgasemissie van stadsbodems kan daarmee twee keer zo hoog zijn als die van plattelandsbodems. Dat schrijven wetenschappers in Environmental Pollution.

De wetenschappers deden metingen op 15 plekken in Boston, verspreid over het centrum en buitenwijken. Boomrijke gebieden bleken de minste CO2 uit te stoten, gevolgd door gazons. Intensief onderhouden groen had de hoogste emissies.

De intensiviteit waarmee de stadsbodem wordt beheerd, bleek samen te hangen met de CO2-uitstoot. Hoe intensiever, hoe meer uitstoot. Pamela Templer, hoogleraar Biologie aan de Universiteit van Boston, zegt: “wanneer mensen vers, snel afbreekbaar organisch materiaal als mulch toevoegen aan de bodem, stimuleren ze daarmee microbiële afbraak waarbij CO2 vrijkomt”. Veel bewoners van Massachusetts bemesten hun gazon of tuin met organische meststoffen en dragen zo bij aan CO2-uitstoot.

De onderzoekers willen aandacht genereren voor het aandeel dat de stadsbodems hebben in de CO2-uitstoot. Ze hopen dat beleidsmakers dit meenemen in het maken van klimaatbeleid. De wetenschappers zeggen dat we op basis van dit onderzoek niet per se moeten stoppen met het intensief onderhouden van stedelijk groen. Wel zouden we ons serieus af kunnen vragen of onze obsessie voor keurig aangeharkte perkjes niet te ver is doorgeschoten.
Grist - Urban soil emits a surprising amount of CO2
Reageer
  • Deel
Druk af