Naar verwachting wordt in China in juni komende de eerste gedragscode ten aanzien van dierenwelzijn van kracht. Dat meldt Fleischwirtschaft naar aanleiding van een bericht van de Chinese Veterinary Medical Association (CVMA). China's eerste ontwerpvoorstel is een set "technische normen" over de huisvesting en voeding van dieren op boerderijen en over het verdoven en verbloeden van dieren in het slachthuis.

In het voorstel zijn richtlijnen opgenomen ten aanzien van bezettingsdichtheid, temperatuur, vochtigheid en ammoniakconcentratie in schuren en stallen. Daarnaast bevat het voorstel normen voor voer, waterkwaliteit en netheid. De code heeft betrekking op varkens, pluimvee, schapen, runderen en melkvee.

China loopt internationaal niet voorop op het gebied van dierenwelzijn. De laatste jaren neemt echter de bewustwording omtrent dierenwelzijn toe. Er is vraag naar betere kwaliteit vlees en grotere voedselveiligheid. Internationale organisaties waren en zijn bereid om de Chinezen te helpen en te trainen op het gebied van diergezondheid en welzijn. Chinese ambtenaren staan open voor adviezen. De code betekent een volgende stap op weg naar meer dierenwelzijn. Volgens Sun Zhongchoa van CVMA zal de nieuwe code diergezondheid verbeteren en preventief werken tegen epidemieën. Daarnaast moet de code bijdragen aan het verbeteren van de waarde van dierlijke producten en aan de voedselveiligheid en traceerbaarheid.

Het is nog niet duidelijk of en hoe de normen wettelijk bindend zullen zijn. Het Chinese Parlement zal zich in maart van dit jaar buigen over een concept-wetsvoorstel 'Wreedheid tegen Dieren'.
Animal Welfare: China speeds up
Reageer
  • Deel
Druk af