In Nederland rekenden de hoogleraren Martijn Katan, Louise Vet en Rudy Rabbinge op gezag van de KNAW voor dat biobrandstoffen op basis van landbouwproducten die ook als voedsel kunnen worden gebruikt een dom idee is. Hun visie werd door de hoogleraren Faay en Turkenburg in Trouw met de grond gelijk gemaakt. Dat gebeurde echter zonder argumenten. De drie eerstgenoemden zouden niets van biomassa begrijpen. Het dispuut ligt er dan ook nog altijd even heftig bij.

In Noorwegen rekent nu promovenda Helen Hamilton van de Noorse University of Science and Technology (NTNU) voor dat ook verspild voedsel en voedselresten beter niet als biobrandstof voor bijvoorbeeld bussen gebruikt kunnen worden, zoals in Noorwegen gebeurt.

Zeventien procent van het voedsel dat in Noorwegen door consumenten wordt gekocht, wordt weggegooid. Dat voedsel kan, via de vuilnisbak, worden hergebruikt om bussen op de laten rijden. Ook al is de overheid daar trots op, het is onverstandig, rekent Hamilton voor.

Tussen nu en 2050 zal wereldwijd de vraag naar het schaarse en niet-substitueerbare fosfor met 50-100% toenemen. Fosfaat dat verbrand wordt als energie is op dit moment niet recycleerbaar, terwijl het vermijden van voedselverspilling Noorwegen 14% minder behoefte aan fosfaatimporten zou bezorgen. Theoretisch is het denkbaar dat recycling uit de resten van biobrandstoffen kan plaatsvinden. In dat geval zouden de importen met 6% kunnen dalen. Is het doel fosfaat te sparen, dan is het tegengaan van verspilling op grond van deze berekeningen superieur.
Phys.org - Preventing food waste better strategy than turning it into biogas
Reageer
  • Deel
Druk af