Dat zegt met zoveel woorden de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) in haar rapport Weten is nog geen doen. Vooral bij tegenslag en stress zijn niet alle mensen in staat hun leven goed op te rit te houden. Rationeel weten ze vaak wel wat ze moeten doen, maar met alle verleiding en tegenslagen is het vaak erg moeilijk om zich aan dat plan te houden. Dat geldt volgens de WRR voor alle mensen, zowel de kwetsbare groepen als mensen met een hoge opleiding en goede maatschappelijke positie. De Raad adviseert dan ook sneller en persoonlijk contact bij onregelmatigheden. Dit moet leiden tot een beter onderscheid tussen de onwelwillende en de onkundige burger. Bijsturen in een vroeg stadium zorgt ervoor dat mensen nog genoeg mentale ruimte hebben om helder na te denken en op de juiste manier in actie te komen om hun steeds sneller veranderende leven toch zelfstandig vorm te geven. Dat schrijft NOS.
NOS - 'Overheid heeft geen realistisch beeld van burger'
Reageer
  • Deel
Druk af