In reactie op het VGO-onderzoek dat de volksgezondheidseffecten van de veehouderij moest bepalen, maakte vandaag de provincie Noord-Brabant bekend voor de ontwerp-Wet Diertallen te kiezen. Dat betekent dat de provincie anders dan Gelderland en Limburg geen technische oplossingen wil om het aantal dieren binnen de provinciegrenzen te kunnen maximaliseren. Brabant maakt de keuze strategisch. De provincie zoekt draagvlak voor een nieuw mestbeleid waarmee het de dierlijke productie wil optimaliseren. Burgerinitiatieven en milieuorganisaties willen daar aan meewerken, mits het aantal dieren in met name Zuidoost Brabant wordt begrensd. Gedeputeerde Spierings liet daarom weten de diertallen-aanpak lokaal in te willen zetten.
Boerderij - Brabant wil sturen op dieraantallen
Reageer
  • Deel
Druk af