De aanhoudende lage opbrengstprijzen voor varkens-, rundvlees en zuivel waren vorig jaar aanleiding voor boeren om de straat op te gaan. In enkele landen, vooral in Frankrijk, werden wegen geblokkeerd en in meerdere andere EU-lidstaten werden ook acties gevoerd. In september 2015 volgde een massaal boerenprotest in Brussel, waaraan ook LTO deelnam. De EU-Landbouwraad besloot kort daarna tot extra steun van totaal 500 miljoen euro voor Europese boeren en tuinders, waarvan Nederland bijna 30 miljoen toebedeeld kreeg. EZ heeft aangegeven 10 miljoen euro te zullen investeren in de varkenshouderij, 10 miljoen in de melkveehouderij en 10 miljoen in mestverwerking.

Vandaag werd bekend hoe de middelen verdeeld worden. Tien miljoen gaan naar de varkenshouderij om boeren in knelgevallen te kunnen laten stoppen, cq. de gewenste keten rond het zogenaamde Holland Varken op te bouwen. Tien miljoen gaat naar mestverwerking voor zowel de varkens- als de melkveehouderij. De rest gaat naar diergezondheids- en verduurzamingsprojecten in de melkveehouderij.

LTO Nederland, de koepelorganisatie van Nederlandse boeren, toont zich vandaag blij met die bestedingsdoelen, ook al bieden die niet veel meer dan een doekje voor het bloeden.
LLTB - LTO tevreden over besteding 30 miljoen euro
Reageer
  • Deel
Druk af