Overgewicht vergroot, net als obesitas, toch de kans op tot vroegtijdig overlijden. In een metastudie van 239 studies met data van 10,6 miljoen mensen uit verschillende continenten blijkt dat een BMI hoger dan 25 een sterke relatie heeft met overlijden aan coronaire hartaandoeningen, cerebrovasculaire accidenten (CVA’s) en luchtwegaandoeningen. De link met overlijden aan kanker was matig. De in de Lancet verschenen studie weerlegt een eerdere metastudie (van 97 studies met 2,9 miljoen deelnemers), waarin overgewicht zelfs de levensduur leek te verlengen. Volgens de wetenschappers konden zij met verfijndere en striktere analyses de bevindingen van dat onderzoek corrigeren.
ScienceDaily
Reageer
  • Deel
Druk af