Voor het eerst is in kaart gebracht in welke mate oogstopbrengsten afhankelijk zijn van 'bestuivers' als wilde bijen, honingbijen, hommels en zelfs vogels. Wereldwijd kan betere bestuiving 2 miljard kleinschalige boeren meer opbrengsten bezorgen.

Die conclusie trekt een door de wereldvoedselorganisatie FAO gecoördineerde studie die werd gepubliceerd in Science.

Barbara Gemmill-Herren, een van de auteurs, zegt: “Het onderzoek laat zien dat het verbeteren van zowel de diversiteit als het aantal bestuivers een directe impact heeft op de gewasopbrengsten”. De onderzoekers bepleiten ecologische intensivering, het verhogen van opbrengsten door gebruik te maken van natuurlijke processen en die te versterken.

Op boerderijen van minder dan 2 hectares werd de yield gap (het gat tussen potentiële en werkelijke oogst) met gemiddeld 24% gedicht door hogere aantallen bestuivers. Bij grotere boerderijen werden zulke toenames van opbrengsten alleen waargenomen bij een grotere diversiteit van bestuivers.

Voor een goede oogst is dus niet alleen het aantal, maar ook de diversiteit van bestuivers belangrijk. Nadine Azzu, Global Project Coordinator van FAO Plant Production and Protection Division zegt dat bijen door klimaatverandering minder effectief zijn als nuttige bestuiver: “Bijen hebben problemen met hogere temperaturen. Daar komt nog eens bij dat bloemen door deze temperatuurveranderingen op andere tijdstippen opengaan waardoor bijen er niet altijd zijn om te bestuiven.” Omdat bestuivers elkaar aanvullen in voorkeuren voor verschillende gewassen en seizoenen, helpt een grote diversiteit aan bestuivers de boer om zijn gewassen jaarrond goed te bestuiven.

Concrete stappen die kleinschalige boeren kunnen zetten om bestuiving te stimuleren zijn vermindering van het gebruik van pesticiden, het aanleggen van heggen, mulchen en het zaaien van planten die op verschillende momenten in het jaar bloeien zodat er altijd iets te halen is voor bestuivers.
FAO - FAO - News Article: Freebee: How bees can help raise food security of 2 billion smallholders at no cost
Reageer
  • Deel
Druk af