"In het Belgisch leger lijden enkel de militairen van onder de dertig jaar niet aan overgewicht", luidde het antwoord van de Belgische minister van Defensie Steven Vandeput op een Kamervraag. De gemiddelde BMI van alle Belgische militairen is 26,4. Een BMI van 18,5-25 geldt als normaal gewicht. Met de leeftijd neemt ook de BMI toe. Defensie probeert het al langer bekende probleem aan te pakken met het programma MeNuFit (Medical Nutrition & Fitness).
De Standaard - Overgewicht is een probleem in Belgisch leger
Reageer
  • Deel
Druk af