Tien procent van de Belgische bevolking kampt met een alcoholprobleem. Maar van de zware drinkers zoekt slechts 1 op de 12 professionele hulp, "meestal pas na achttien jaar wachten en ontkenning", schrijft De Standaard. Dat blijkt uit een rapport door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), dat de Belgische gezondheidspolitiek doorlichtte.

Volgens het KCE moeten bevoegde overheden en beleidsmakers, verenigingen van zorgverleners, zorgorganisaties en patiëntenverenigingen zo snel mogelijk aan het werk om een 'omvattend alcoholplan' op te stellen om het problematische alcoholgebruik in België aan te pakken. Om te beginnen met de 'behandelkloof'; het grote verschil tussen het aantal probleemgevallen en het lage aantal behandelingen.

Doordat maar zo weinig alcoholprobleemgevallen hulp zoeken, blijft het merendeel van de lichamelijke én psychische problemen die het alcoholgebruik veroorzaken onder de radar. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie verhoogt problematisch alcoholgebruik het risico op meer dan 60 chronische ziekten, zoals spijsverteringsaandoeningen, kanker, diabetes, overgewicht en vaatziekten. Daarnaast veroorzaakt bovenmatig alcoholgebruik sociale problemen, zoals conflicten op het werk en met familieleden, gewelddelicten en ongevallen in het verkeer en op de werkvloer.

Het KCE komt in het rapport met 10 concrete maatregelen, die gaan van informatie- en sensibiliseringscampagnes (via verschillende soorten massamedia) tot gerichte acties bij uitgaansgelegenheden en festivals. Uiteraard moet er meer bekendheid gegeven worden aan informatie- hulp-, behandel- en opvangmogelijkheden en moeten daar gelden voor worden vrijgemaakt.
Knack - Kenniscentrum formuleert 10 concrete maatregelen tegen alcoholmisbruik
Reageer
  • Deel
Druk af