Terwijl de Nederlandse regering boeren niet wil compenseren voor de wateroverlast van vorige maand, doet de Belgische dat wel. De Nederlandse stelt zich op het standpunt dat boeren zich moeten verzekeren. Ook de Volkskrant vindt dat. België heeft formeel vastgesteld dat van een weersextremiteit sprake is. Het Belgische Rampenfonds erkent een ramp wanneer de schade meer dan €50 miljoen bedraagt. Nu 200 van de 308 Vlaamse gemeenten hun claims hebben ingediend, staat de teller op €188 miljoen. In Nederland proberen boeren hun schade alsnog (deels) op de overheid te verhalen; er zijn al 650 claims ingediend bij de waterschappen.
GvA - Natte juni als ramp erkend: al massa schadeclaims ingediend
Reageer
  • Deel
Druk af