Het Franse Musée National d'Histoire Naturelle in Parijs gaf een uniek herbarium met gedroogde en geperste planten in bruikleen aan het Queensland's Herbarium in Australië. De Australische douane nam het pakket in beslag omdat de vereiste documenten ontbraken. Australië hanteert zeer strikte regels voor de invoer van planten en dieren. Nog voor de administratieve formaliteiten afgerond waren, is het herbarium verbrand. "Een zeer betreurenswaardig voorval", reageert het Australische minister van Landbouw. Nader onderzoek naar de quarantaine-procedures moet vergelijkbare gebeurtenissen in de toekomst vermijden, schrijft De Morgen.
De Morgen - Australië vernietigt per ongeluk historisch waardevolle plantenverzameling uit Parijs
Reageer
  • Deel
Druk af