Twee nieuwe rapporten betwijfelen of het zikavirus wel de oorzaak is van de vele misvormde baby's in Zuid-Amerika, meldt De Standaard. Tot nu toe wijzen instanties als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het Amerikaanse CDC en het Braziliaanse ministerie van Gezondheid eensgezind in die richting. Maar hard bewijs ontbreekt.

Een onderzoek door de Argentijnse dokters van Physicians in the Crop-Sprayed Towns (PCST) komt met een heel andere oorzaak op de proppen. Niet het zikavirus veroorzaakt de gevreesde microcefalie, maar de pesticiden die ingezet worden om onder meer de muggen te bestrijden. "Die pesticide, pyriproxyfen, is [in 2014] ingevoerd met een overheidsprogramma dat zieke muggen moet uitroeien. Het gaat de vorming van volwassen muggenkenmerken tegen, zoals de vleugels, de uitwendige genitalia en de mogelijkheid tot voortplanting", aldus het rapport. De WHO heeft pyriproxyfen gelabeld als 'niet gevaarlijk voor de mens', maar dat trekt PCST in twijfel. "De misvormingen bij duizenden kinderen van vrouwen die in de gebieden wonen waar pyriproxifen wordt gebruikt, zijn geen toeval. Bovendien werd zika nooit eerder geassocieerd met geboortedefecten. Zelfs niet in gebieden waar 75 procent van de bevolking werd besmet met het virus."

Een tweede rapport, door Braziliaanse artsen, wijst eveneens in de richting van het pyriproxyfen-programma. "We kunnen stilaan concluderen dat de insecticiden hun doel volledig missen. Ze doen het aantal muggen niet dalen, maar hebben wel nefaste gevolgen voor het milieu en de bevolking", citeert De Standaard. "De strategie is simpelweg een commercieel manoeuvre van de chemische industrie. En heeft zich volledig weten integreren in de Latijns-Amerikaanse gezondheidsministeries én in het WHO."
De Standaard - Argentijnse en Braziliaanse dokters: 'Niet zikavirus, wel insecticiden zijn oorzaak van misvormde baby?s'
Reageer
  • Deel
Druk af