Nieuw onderzoek lijkt er op te wijzen dat Amerikaanse tieners weliswaar nog altijd dikker worden, maar toch gezondere voedselkeuzes maken.

Amerikaanse onderzoekers van de universiteit van Virginia analyseerden de data van ruim 5.000 tieners uit de jaren 1999-2012 op tekenen van het metabool syndroom. Dat zijn onder meer obesitas, hoge bloedglucose-waarden, hoge vetwaarden in het bloed, hypertensie en lage waarden van het goede cholesterol HDL. Mensen met het metabool syndroom lopen een groter risico op hartproblemen en diabetes.

De onderzoekers stelden vast dat de ernst van het metabool syndroom gedurende de studieduur afnam. Opvallend genoeg nam de gemiddelde BMI van hun onderzoeksgroep in diezelfde periode wel toe. Toen de wetenschappers de data met meer precisie bekeken, vonden zij dat de ontwikkeling van het metabool syndroom vooral samenhang vertoonde met hogere HDL waarden en lagere vetwaarden in het bloed.

Volgens onderzoeksleider Marc DeBoer zou de verandering in waarden het gevolg kunnen zijn van dat Amerikaanse tieners minder verzadigde vetten en minder koolhydraten zijn gaan eten. De calorie-inname nam ook af. Dat de tieners toch zwaarder werden, kan te maken hebben met het feit dat ze minder zijn gaan bewegen. De vermindering van het metabool syndroom kan gunstig uitwerken voor deze generatie tieners wanneer zij volwassen worden, omdat daarmee ook hun risico op hartaandoeningen en diabetes op latere leeftijd afneemt.
Time - American Teenagers Are Eating Better: Study
Reageer
  • Deel
Druk af