Belgische slagers, bakkers, restaurants en andere aanbieders van onverpakte voeding zijn onvoldoende in staat hun klanten te informeren over allergenen.

Sinds 2015 is allergeneninformatie bij onverpakte voedingswaren in België verplicht. Dit mag behalve schriftelijk ook mondeling aan de klant meegedeeld worden.

De naleving van deze wet valt echter tegen. Uit de 6.000 controles door het Voedselagentschap op schriftelijke overdracht van cruciale informatie, bleek dat in 60% van de gevallen de consument met een allergie met een gerust hart tot aankoop over kon gaan. Bij de 17.000 controles op mondelinge informatie-overdracht ging het maar in 34% van de gevallen goed, meldt Vilt.

De betrokken minister, Willy Borsus, erkent dat er na dit eerste jaar van invoering "verbetering nodig is, ondanks talrijke opleidingen en communicaties voor de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen" en dat "verdere opvolging noodzakelijk is" zodat consumenten met een allergie met een gerust hart een onverpakt voedingsproduct kunnen kopen.

Tot nu toe werd er nog geen proces-verbaal of waarschuwing uitgeschreven. Bij vervolg-inspecties zal dit veranderen.
VILT - Vlaams infocentrum land- en tuinbouw - Te weinig info over allergenen in onverpakte voeding - VILT
Reageer
  • Deel
Druk af