Wereldwijd overlijden er jaarlijks circa 3,3 miljoen mensen door het gebruik van alcohol. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) moedigt de alcoholindustrie aan mee te werken aan het terugdringen hiervan. In The Lancet onderzochten wetenschappers of het verlagen van het alcoholpercentage in dranken niet een beter alternatief zou zijn dan maatregelen als gedragsverandering of het duurder dan wel moeilijk verkrijgbaar maken van alcohol. Minder alcoholische dranken zou een 'win-win'-situatie kunnen opleveren: minder alcoholschade en geen verlies voor de alcoholindustrie. De auteurs concluderen dat verlagen van het alcoholgehalte een potentieel werkbare strategie zou kunnen zijn - bij bier blijkt dat immers te werken.
The Lancet
Reageer
  • Deel
Druk af