In 2016 zijn bij 26 stalbranden 201.000 dieren omgekomen, bijna tweemaal zoveel als in 2015. Dat blijkt uit onderzoek van Wakker Dier. Maatregelen als een brandalarm, sprinklerinstallatie en voldoende bluswater kunnen dierenleed voorkomen, stelt Wakker Dier. Vijf jaar geleden zijn afspraken gemaakt die stalbranden moesten tegengaan. Dit Actieplan Stalbranden heeft volgens Wakker Dier weinig effect gehad omdat de aangescherpte regels alleen gelden voor nieuwe en verbouwde stallen. Wakker Dier wil dat het nieuwe Bouwbesluit ook gaat gelden voor bestaande stallen. LTO is tegen aanvullende maatregelen omdat boeren onvoldoende verdienen. Het ministerie van EZ wil brandmelders in de stal.
Algemeen Dagblad - Veestallen veel vaker in de fik
Reageer
  • Deel
Druk af