Volkert Engelsman, vorig jaar de nummer 1 in de Duurzame top-100, pleit al langer voor 'inclusive finance'. Volgens hem kan de financiële sector het verschil maken voor de planeet door de schade die de gangbare landbouw toebrengt aan mens en milieu, mee te nemen in de winst- en verliesrekening. Eosta, dat wereldwijd biologische groente en fruit inkoopt voor de Europese markt, is zelf die uitdaging al aangegaan. Samen met verschillende partners (EY, Triodos Bank, FAO, WHO, TEEB, IFOAM en de Natural & Social Capital Coalition) ontwikkelde het bedrijf een 'true cost accounting'-rekenmodel om de maatschappelijke kosten van de eigen producten te berekenen en zichtbaar te maken.

Engelsman bleek in koningin Máxima een bondgenoot voor zijn opvattingen te vinden. Reden voor Eosta vandaag een persbericht uit te sturen met een oproep aan de financiële sector om vaart te maken met inclusive finance: "Loop geen onnodig risico. Lees de financiële bijsluiter voor de planeet".

Wat dat inhoudt, verwoordt de handelsorganisatie als volgt:
Engelsman bleek niet alleen op begrip te kunnen rekenen maar vond in de Koningin een bondgenoot. De Koningin, zelf voormalig bankier en ambassadeur van microkredieten, bleek een warm pleitbezorger van “correct rekenen, d.w.z inclusief de kosten van mens en milieu”.

Engelsman bepleit het gezichtspunt dat de voeding- & landbouwsector onnodig financieel risico loopt zolang kosten van schade aan mens en milieu niet doorberekend worden in de kostprijs. Met bodemverarming, grondwatervervuiling, klimaatopwarming, pesticidedruk op voedingsmiddelen “zagen we aan de stoelpoten van ons eigen bestaan”. “Iedereen ziet dat, boeren voorop. Nu wordt het tijd om ook het verdienmodel aan te passen. Zoals een boer onlangs zo mooi zei: hoe kan ik groen worden als ik rood sta.” De roep om een gelijker speelveld in de markt waarin de vervuiler betaalt en degene die goed doet beloond wordt klinkt niet voor het eerst. “De duurzaamheidsdiscussie werd tot nu toe vooral gedreven door ethische motieven. Laten we nu gewoon eens correct gaan rekenen”, argumenteert Engelsman.


Engelsman nam de gelegenheid te baat uit te leggen waarom het van belang is juist de financiële sector te bereiken. "Omdat duurzaamheid het exclusieve domein van de groene denkers ontgroeid is en steeds meer in de (financiële) risicobeoordeling terecht komt. En daarmee in de sfeer van banken en beleggers. De klimaatstresstest die De Nederlandse Bank onlangs doorvoerde op de balansen van verzekeraars en pensioenfondsen is daar een mooi voorbeeld van”, vindt hij. “Als de financiële sector gaat co-creëren met de duurzaamheidswereld, zoals met NGO's en de biologische sector, dan kunnen we de generaties na ons nog recht in de ogen kijken. Bovendien is een realistische risicobeoordeling puur eigen belang. Als banken op de lange termijn winst willen behalen, kunnen ze de financiële bijsluiter voor de planeet niet langer negeren.”

Het optimisme over de bereikbaarheid van een duurzame wereld klinkt de laatste dagen weer volop. Recent maakte het International Renewable Energy Agency (IRENA) bekend dat energie van wind en zon al binnen twee jaar op prijs zou kunnen concurreren met fossiele brandstoffen. Energiegebruik en landbouw vormen de grootste bedreiging voor het voortbestaan van natuurlijke leefsystemen en biodiversiteit.
Dit artikel afdrukken