Ondanks de afschaffing van het ministerie van landbouw, lijkt het erop dat staatssecretaris Sharon Dijksma de belangrijkste portefeuille van ons land heeft.

Bij het uitspreken van de Troonrede noemde de Koning vandaag de topsector landbouw als eerste hoopgevende element van de Nederlandse economie. Op de tweede plaats noemde hij voedsel, de verwerkte variant waarin het geld wordt verdiend. In het economisch jargon binnen de overheid wordt vaak gesproken over topsector agri & food. Mogelijk bedoelde de koning dus landbouw en voedsel als één samenhangend handelscluster.

De Majesteit zei:
"Met een blik op mondiaal toonaangevende topsectoren als landbouw en voedsel, logistiek, de creatieve industrie en water is er zeker reden tot optimisme. Tegelijkertijd is het economisch herstel in ons land broos en afhankelijk van economische ontwikkelingen in de rest van de wereld, vooral in belangrijke partnerlanden in de Europese Unie."

Reactie LTO Nederland
LTO Nederland toont zich onmiddellijk verheugd en vraagt de regering terstond om hulp. We ontvingen vanmiddag het volgende persbericht:

LTO Nederland is verheugd over de waardering van het kabinet voor de land- en tuinbouw in de op de Prinsjesdag uitgesproken troonrede. “Er is dringend behoefte aan een krachtig overheidsbeleid, dat heel gericht inzet op duurzaam en innovatief ondernemerschap. Met meer ruimte voor ondernemers, nieuwe exportmarkten en het terugdringen van lastenverzwaringen. Dat is essentieel voor onze toekomstige concurrentiepositie. Ik hoop dat het kabinet, zoals gemeld in de troonrede, daar meer op gaat sturen ”, zegt Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland.

Maat nodigt het kabinet uit om op de verduurzaming van de sector samen met LTO aan te pakken en te versterken met behulp van onderzoek, onderwijs en een beter ondernemersklimaat. “Dus geen lastenverzwaringen, zoals het verhogen van de energiebelasting, maar een stimulerend maatregelen die leiden tot een sterkere economie”, aldus de LTO voorman.

De agrosector is met 600.000 werknemers, bijna 67.000 land- en tuinbouwbedrijven en een jaarlijks stijgende exportwaarde van ruim 79 miljard euro per jaar één van de belangrijkste sectoren van ons land. Nederland is na de Verenigde Staten het tweede exportland van agrarische producten ter wereld. De sector heeft wereldwijd een leidende positie op vraagstukken rond energie, water, klimaat, voedselveiligheid en voedselzekerheid en kent een unieke kennisinfrastructuur.

Innovatie
Het kabinet kondigt ook nieuwe bezuinigingen aan voor het agrarisch onderwijs. Deze leiden met eerder aangekondigde bezuinigingen tot achterstand. De unieke samenwerking van het bedrijfsleven met het onderwijs en de wetenschap (gouden driehoek) komt steeds meer in de knel. De kwaliteit, vernieuwing en continuïteit van de groene kennisinfrastructuur dreigt verder in het gedrang te raken. Maat: “De groei van het aantal studenten op het groene VMBO, de agrarische hogescholen en Wageningen University is een duidelijk signaal aan het kabinet om dit onderwijs juist te stimuleren en niet te korten.”

Scheiding publiek private samenwerking
Het kabinet kiest bewust voor een beleid waarin publiek en private verantwoordelijkheden worden gescheiden. Dit heeft geleid tot het opheffen van de productschappen en het onder de hoede van de overheid brengen van private keurings- en toezichtdiensten (ZBO’s).

Maat: “Nederland, als ook de land- en tuinbouw, heeft juist een rijke geschiedenis aan publiek-private samenwerking en dankt haar innovatiekracht en belangrijke exportpositie aan deze coalities.”
LTO pleit voor het behoud van bestaande keuringsdiensten en roept het kabinet op om te stoppen met het afschaffen of samenvoegen van efficiënt en effectief georganiseerde publiek-private samenwerkingsvormen. Het zal anders op den duur leiden tot hogere kosten en een verschraling van de kwaliteit van deze diensten.


De kritiek die Maat uit, lag nu juist ten grondslag aan het afschaffen van het ministerie van landbouw. Volgens deze regering is landbouw geen bijzondere maar een gewone en serieuze economische sector die met eigen ondernemerschap zijn toekomst moet vinden. De regering lijkt daar meer vertrouwen in te hebben dan LTO Nederland.

Fotocredits: Gras keren, ednl
Dit artikel afdrukken