Het is voor melkveehouders in Nederland eindelijk eens positief nieuws. De koe gold met haar methaanuitstoot als een schadelijk dier voor het klimaat. Dat berekenden allerlei modellen, maar die blijken achterhaald. Nu is er een nieuw model dat gebaseerd is op onder meer het denk- en rekenwerk van de Duits-Amerikaans veewetenschapper Frank Mitloehner. Daaruit blijkt dat de koe niet zo schadelijk is als we waren gaan denken.

Het nieuwe model is geen nieuwe vinding, maar het resultaat van jaren van kritiek op oude modellen. Daardoor kantelde het beeld van de officiële wetenschap en gelden de oude modellen als achterhaalde opinies. Ook beleidsmakers en standaards zullen zich nu moeten aanpassen.

De klimaatimpact van de melkveehouderij is niet opeens nul, maar wel drie tot vier keer kleiner dan gedacht. Omdat het aantal runderen in Nederland sinds 1980 met een kwart is gedaald, zou onze krimpende veestapel mogelijk zelfs gezorgd hebben "voor enige klimaatverkoeling", schrijft De Telegraaf enthousiast.

De nieuwe - eveneens op modellen gebaseerde - klimaatimpact van koeien blijkt uit een rekenmethode voor methaan, een klimaatgas dat 20-30 sterker is dan CO2 maar veel sneller wordt afgebroken. Het klimaatpanel IPCC omarmt de nieuwe methode om de klimaatimpact van methaan vast te stellen in een recent rapport.

Op Foodlog gaat het al jaren over fouten in en andere visies op rekenmodellen. Met name naar aanleiding van twee artikelen van Mark Soetman (CO2-feiten over vlees sturen publiek het bos in en Koeien zijn het probleem niet) spraken onze commentatoren uitgebreid over de impact van vlees en zuivel op het klimaat.

Naar aanleiding van die discussies matigde bodemvruchtbaarheidsexpert Henk Breman in tien punten op agrobiologische gronden het enthousiasme voor de klimaatvoordelen voor de koe. Volgens Breman is het verstandiger om kip en varken te eten omdat die dieren superieure afvalverwerkers zijn, terwijl de koe een groot beslag op land legt dat beter als natuur gebruikt kan worden om de biodiversiteit in stand te houden die de natuur en bodems laat werken als een opslagmechanisme voor CO2.

Op twitter waarschuwde ecomodernist Hidde Boersma op soortgelijke gronden onmiddellijk tegen biefstuk- en zuiveloptimisme. Oud-WUR voorzitter Aalt Dijkhuizen toonde zich ingenomen met het nieuwe berekeningsmodel.Mitloehner werd begin deze maand door de Farmers Defence Force naar Nederland gehaald om zijn - op dat moment nog als alternatieve waarheid beschouwde - uitgangspunten voor boeren te vertellen. De persafdeling van de FDF stuurde de video-opname vanmorgen nog eens rond:

  • Deel
Druk af