imageOnlangs maakte de KOAG/KAG bekend dat zij criteria heeft opgesteld voor de claims 'bevat omega-3 'en 'rijk aan omega-3' op voedingssupplementen. Hierin worden uitsluitend criteria genoemd voor de visvetzuren EPA en DHA, niet voor het plantaardige omega-3 vetzuur alfa-linoleenzuur (ALA). Het Productschap Margarine, Vetten en Oliën en de Bond van Nederlandse Margarine Fabrikanten (BNMF) vinden dit verwarrend en hebben daarom gevraagd de norm te herzien.

Om verwarring te voorkomen hebben MVO en BNMF een reactie gestuurd naar zowel NPN, Neprofarm als KOAG/KAG met daarin het verzoek de norm aan te passen door
1) de norm te specificeren voor vis-omega-3 vetzuren of door
2) ook criteria voor ALA op te nemen.
Uit contact met de NPN bleek dat het geenszins de bedoeling is geweest om ALA uit te sluiten van de omega-3 claim en dat via de Commissie van Deskundigen kan worden aangevraagd wanneer een omega-3 claim voor ALA gerechtvaardigd is. NPN heeft aangegeven de zorg van MVO en BNMF serieus te nemen en binnenkort op de brief te reageren.

bron: culinairnet


Dit artikel afdrukken