De Amerikaanse overheid bracht begin deze week een rapport uit met een overzicht van nieuwe gevaren waar we aan blootgesteld worden. Het rapport bestaat uit onderzoeken van acht federale overheidsinstellingen. Grist selecteerde een aantal hoofdpunten uit dit verslag.

Verontreiniging
De verandering van het klimaat heeft volgens het rapport invloed op ons eten en drinken. Het risico op verontreiniging neemt toe. Hogere temperaturen en meer extreem weer zijn de perfecte omstandigheden voor gevaarlijke contaminanten om in onze voeding terecht te komen. Uit een onderzoek blijkt dat een hogere temperatuur van de oceaan leidt tot meer opstapeling van kwik in vis. Ziektes als salmonella komen vaker voor bij warmer weer en meer overstromingen.

De toenemende groei van bacteriën, pathogenen en andere contaminanten kan daarnaast leiden tot verminderde kwaliteit van het drinkwater. Algen krijgen door het warmere water de gelegenheid om eenvoudig te verspreiden.

Fysieke en mentale gezondheid
Zowel de fysieke als de mentale gezondheid kunnen in het geding komen. Het lichaam van kwetsbare groepen, zoals ouderen en kinderen, is minder goed gebouwd op het reguleren van de temperatuur als de seizoenen steeds warmer worden. Dit kan resulteren in directe of indirecte gevolgen voor de gezondheid. Zo kunnen zonnesteken en warmtestuwing vaker optreden, maar ook blijkt dat een langere blootstelling aan hogere temperaturen leidt tot meer hart-, nier- en longklachten.

Het gevaar bestaat dat een prik van een mug of teek steeds minder onschuldig wordt
Daarnaast noemt het rapport ook gevolgen voor de mentale gezondheid, vooral voor de toch al kwetsbare groepen. Een toename in frequentie van orkanen zoals Katrina of Superstorm Sandy hebben een grote invloed op het leven van mensen. Dit kan leiden tot post-traumatische stress, angststoornissen en depressie.

Andere risico’s
Niet alleen bacteriën varen wel op het warmere weer, ook insecten overleven langer in milde winters en warme zomers. Hierdoor krijgen ze de mogelijkheid om sneller en verder te reizen en mogelijk meer ziektes te verspreiden. Daarom bestaat het gevaar dat een prik van een mug of teek steeds minder onschuldig wordt.

De lucht die we inademen dreigt viezer te worden. Dat komt door fossiele brandstoffen maar ook smog en luchtvervuiling door meer natuurbranden dragen negatief bij aan de luchtkwaliteit. In gebieden waar nu al gezondheidsbedreigende omstandigheden voorkomen, zal de ernst daarvan waarschijnlijk toenemen. Daarnaast kunnen er in gebieden die nu relatief veilig zijn, nieuwe bedreigingen ontstaan.

Maatregelen nodig
Gina McCarthy van de Environmental Protection Agency stelt dat dit rapport overtuigend genoeg is om vast te stellen dat klimaatverandering levens in gevaar brengt. “Het gaat niet alleen om gletsjers en ijsberen. Het gaat om de gezondheid van onze kinderen.”

Fotocredits: Global Climate Change, Wikimedia
Dit artikel afdrukken