Voor het eerst berekenden wetenschappers wat de impact van klimaatverandering is op de internationale visindustrie, waar jaarlijks zo'n $100 miljard in om gaat. Opwarming van het zeewater leidt leidt tot verandering in zout-, zuur- en zuurstofgehalten. Zeedieren proberen zich daaraan aan te passen door weg te trekken naar vooor hen gunstiger wateren of sterven uit.

De Canadese wetenschappers rekenden twee scenario's door: ongewijzigde klimaatverandering in het tempo waarin die nu gebeurt, of een gematigd scenario waarin de internationale gemeenschap er in slaagt de temperatuurstijging onder de 2 graden Celsius te houden, zoals afgesproken tijdens de klimaatconferentie COP21.

In alle gevallen zal de mindere opbrengst van de visserij het hardst aankomen bij landen die voor hun voedselzekerheid en inkomen het meest afhankelijk zijn van visserij
10% achteruitgang
Bij ongewijzigde klimaatverandering gaat de visserij wereldwijd vanaf 2050 10% achteruit. In het tweede scenario 'beperkt' de financiële achteruitgang zich tot 7%. In alle gevallen zal de mindere opbrengst van de visserij het hardst aankomen bij landen die voor hun voedselzekerheid en inkomen het meest afhankelijk zijn van visserij. Dat is verontrustend nieuws, omdat voedselzekerheid een belangrijke stabiliserende geopolitieke pijler is.

Visfraude
Ondertussen - 2050 lijkt immers nog ver weg - is het ook anno 2016 bij lange na geen pais en vree op visgebied. De wereld kamptmet grootschalige identiteitsfraude. Eén op de 5 vissen op ons bord is niet wat er op het etiket of menu staat. Tot die conclusie komt de oceaanbeschermingsorganisatie Oceana, die een 'metastudie' uitvoerde op 200 onderzoeken uit 55 landen. In die onderzoeken werden wereldwijd 25.000 monsters van vis op etikettering, benaming en herkomst getoetst .

Pangasius 'vervangt' 18 andere soorten
Handige handelaren laten je betalen voor een dure vis terwijl op je bord een veel goedkoper visje ligt. Zo blijkt pangasius geserveerd te worden in plaats van wel 18 andere soorten duurdere (wit)vis, van kabeljauw tot baars. Vooral als filet en met een saus valt pangasius gemakkelijk te 'vermommen'. In een Italiaans onderzoek bleek 82% van 200 als baars, grouper en zwaardvis gepresenteerde vissen verkeerd gelabeld te zijn. In Hong Kong was maar 1 van de 29 als abalone verkochte schelpdieren ook echte abalone; in Californië werd walvisvlees geserveerd als tonijnbuik. In andere gevallen zijn er gezondheidsrisico's met de visfraude gemoeid; sommige vissoorten of schelpdieren moeten allergenen vermelden, of zijn afgeraden voor consumptie omdat ze toxische stoffen bevatten (denk aan kwik). Zijn die verkeerd geëtiketteerd, weet je als consument niet waar je aan toe bent.

Oceana presenteert de resultaten in de vorm van een interactieve kaart:In de VS ligt het 'gemiddelde fraudegetal' rond de 30%. In Nederland gaat het best goed, blijkt uit de twee studies op de Oceana-kaart die aan ons land gelinkt zijn. Toch ligt ook in onze streken visfraude op de loer; vorig jaar trok Oceana al aan de bel over de visfraude in Brusselse restaurants. Ook dit onderzoek staat op de interactieve kaart.
Dit artikel afdrukken