De Klimaattop COP27 in het Egyptische Sharm el-Sheikh liep uit op een net-niet-totale-teleurstelling vonden premier Rutte en klimaatminister Jetten. De EU moest onder leiding van Frans Timmermans dreigen weg te lopen om er toch nog de toezegging van een schadefonds voor overstromingen en verwoestijning voor lagelonenlanden uit te halen. Dat gaat pas bij de komende top nader ingevuld worden.

Concrete afspraken over maatregelen die moeten worden genomen om volgens de modellen van het IPCC binnen de 1,5 graad opwarming in 2050 te blijven, konden niet worden gemaakt.

Ondanks de teleurstelling van de EU en Nederland in het bijzonder zijn de lagelonenlanden blij want zij hebben nu enig zicht op een transfer van in het verleden opgebouwd vermogen in de rijke landen naar hun streken. Dat vooruitzicht is hen lang onthouden. Maar gaat geld het verschil maken?

De Financial Times merkt op dat de COP-conferenties in de huidige vorm niet meer werken. De oude conferenties waren bedoeld om tot afspraken te komen. Een nieuwe versie moet tot actie komen, want die blijft uit. Dat komt met name door het feit dat eigenlijk niemand weet wie wat moet doen en wanneer hij als overheid, bedrijf of persoon de juiste dingen doet. Het framework voor afspraken die zogeheten actionable doelen stellen is afwezig.

Op Foodlog zei de Nederlandse LCA-maker Hans Blonk eerder dit jaar dat wereldwijde voedselketens beter in staat zijn tot CO2-reductie dan landen. Milieudefensie maakt het uitgerekend bedrijven die daar nou juist aan werken lastig door hen te shamen zonder duidelijk kader. Van duidelijke commitments van bedrijven en het controleerbaar daarvan maken zou veel meer werk moeten worden gemaakt. Dat gebeurt al een beetje zegt de Financial Times onder verwijzing naar de high level expert group die in de beloften en acties van bedrijven moet duiken.

Tussen de uitspraak van Blonk en de campagne van Milieudefensie wordt duidelijk dat concrete actiekaders en afspraken daarover nodig zijn om te doen wat mogelijk is en dat controleerbaar te maken. Zolang dat niet gebeurt blijven NGO's en overheden elkaar aankijken en bedrijven zwartmaken. Stappen in dergelijke concrete richtingen, worden niet benoemd in de speech van VN-chef António Guterres of de slotverklaringvan COP27.
Dit artikel afdrukken