Dat zei dit weekend met zoveel woorden oud-RIVM baas Klaas van Egmond voor de microfoon van Vroege Vogels. Het Klimaatakkoord beslaat wat hem betreft 237 pagina's vol goede, maar loze bedoelingen. Van Egmond, thans hoogleraar Milieukunde en Duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht, zou liever zien dat de overheid zou zeggen: dit doen we wel en dat niet. Nu stelt de overheid normen die niet gehaald kunnen worden en doet ze stoer alsof ze wel gehaald kunnen worden. De overheid weet - volgens Van Egmond - nu al dat de normen niet gehaald zullen worden en stelt ze straks naar beneden bij. Dat zou doelbewust beleid zijn, een voortzetting van ouderwetse polderpolitiek waarmee het kabinet iedereen zijn zin probeert te geven. Die bestuurlijke houding past volgens Van Egmond niet bij de urgentie van het klimaatvraagstuk.

Huishoudens worden volgens het kabinet "zo veel mogelijk" gespaard onder meer door verlaging van de belasting op de energierekening. "Huishoudens hoeven geen grote offers te brengen", zei minister Eric Wiebes (Klimaat). "Dat hebben we met stevige hand bedwongen."

In de uitzending praten Klaas van Egmond en duurzaamheidsdeskundige Jan Paul van Soest over het afgelopen vrijdag gepresenteerde Klimaatakkoord.

Volgens Van Egmond spaart de overheid nu kosten die straks veel hoger - en onbetaalbaar - zullen blijken voor toekomstige generaties, omdat de kosten dan nog hoger uit zullen vallen dan ze nu al in reëel zijn.

Van Soest blijkt wat positiever. De overheid geeft tenminste aan dat er wat moet gebeuren, al zal de lappendeken van 'maatregeltjes' onvoldoende blijken. Dat zullen we - zegt ook Van Soest - over een aantal jaren constateren, terwijl het nu al duidelijk is. Van Soest respecteert de sociale psychologie van het politieke bedrijf. De onhaalbaarheden moeten wat Van Soest betreft eerst nog voor iedereen acceptabel worden omdat het politieke krachtenveld - mede door de grote aanhang van het Forum voor Democratie - dat nu nog onmogelijk maakt. Als de klimaatconsequenties duidelijker worden in ons dagelijkse leven, ontstaat meer bereidheid om offers te brengen, denkt hij.Bij Pauw gingen Gert-Jan Segers en Thierry Baudet in debat over de kosten en het nut van het klimaatakkoord. Volgens Baudet is CO2-uitstoot niet gevaarlijker dan de prik in je Cola. Die domme uitspraak kwam hem - en Pauw - op de nodige kritiek te staan van onder meer Maarten Keulemans (Volkskrant) en Rob Wijnberg (De Correspondent). Of het klimaatakkoord zoals Van Egmond en Van Soest het zich voorstellen uiteindelijk wel of geen €1.000 miljard gaat kosten, blijft onduidelijk.


Vroege Vogels - Klimaatakkoord los zand?
  • Deel
Druk af