Dat schrijft De Telegraaf vanmorgen. De krant verzet zich in een reeks van artikelen al langere tijd tegen het Klimaatakkoord dat 'in ontwerp' werd gerealiseerd door VVD-prominent Ed Nijpels en daags voor Kerst werd overgenomen door minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes. Na bekrachtiging door het parlement moet het akkoord nog voor de zomer officieel beleid worden.

Het akkoord bestaat uit circa 600 voorstellen waarvan het door De Telegraaf uitgelichte menuvoorstel er een is. Het akkoord kreeg op natuurkundige gronden forse kritiek. De meest evidente aanpak om het klimaat zo stabiel mogelijk te houden is immers niet opgenomen: een incrementeel snel oplopende heffing op de uitstoot van CO2 door verbranding van fossiele brandstoffen.

Op twitter plaatste de krant een poll:


Tijdens het moment van plaatsen van dit bericht koos 88% van de stemmers voor optie 1.

Het weer in de Alpen werkt deze week niet echt mee om klimaatproblemen als serieus tussen de oren van het publiek te krijgen. Volgens PVV-leider Wilders (een verklaard tegenstander van het Klimaatakkoord) laat de sneeuwval in de Alpen zien dat het Klimaatakkoord met een flinke korrel zout moet worden genomen.

Hoe de sneeuwval wetenschappelijk verklaard moet worden, legde de internationaal gerespecteerde oceanoloog en klimaatdeskundige Stefan Rahmstorf uit op twitter (die ook een filmpje met een sneeuwlandschap twitte):Symboliek en verstandig beleid
Het 'rantsoeneren' van vlees en ander dierlijk voedsel in Nederland heeft slechts symbolische waarde. Ons land exporteert 70-80% van zijn dierlijke productie en voedt de grote Duitse markt voor circa 50% met zijn eieren (het meest duurzame dierlijke product).

In praktische zin is het om exportredenen absurd. Nederland verliest internationaal al jaren markten door de hoge maakkosten en te geringe meerwaarde van de dierlijke productie in ons land. Beperking van de consumptie dwingt tot meer export, ook wanneer de productie in ons land krimpt. Misschien is het dan ook verstandiger eerst tot productiekrimp over te gaan en onderwijl onze afnemers alvast aantrekkelijk plantaardig voedsel te leren kopen in Nederland. Als het echt lekker is, zullen Nederlanders dat vast ook wel gaan kopen.
Dit artikel afdrukken