Voorafgaand aan de sessie in het Europees Parlement gaf Commissievoorzitter Ursula von der Leyen een korte persconferenie. Daarin noemde ze het Groene Akkoord het 'man op de maan'-moment voor Europa. Volgens Von der Leyen gaat de Green Deal de netto-uitstoot van broeikasgassen tot nul reduceren in 2050, zonder de economische potentie en welvaart aan te tasten. "Het is ons doel om de economie en onze planeet met elkaar te verzoenen en er zorg voor te dragen dat iedereen zich daarin kan vinden. Het oude economische groeimodel, gebaseerd op fossiele brandstoffen, is niet meer van deze tijd," aldus Von der Leyen.

De Europese Green Deal kent vijf pijlers:

  1. een klimaatwet om alle maatregelen ook wettelijk te verankeren. Die Europese klimaatwetgeving moet er in maart 2020 liggen

  2. een rechtvaardig transitiemechanisme. Dat houdt in dat voor regio's die afhankelijk zijn van kolen een fonds wordt ingesteld van €100 miljard om de overgang te vergemakkelijken (het FD spreekt van euro's als 'smeerolie')

  3. verhogen van de doelstelling om per 2030 de CO2-uitstoot terug te dringen, van 40% naar 50-55%

  4. 1 miljoen laadpalen, 13 miljoen elektrische auto's, meer bos, groter areaal biologische landbouw en minder pesticiden

  5. uitbreiden van het Europees Emissiehandelssysteem (ETS). Daar ook de lucht- en scheepvaart in meenemen


De grote fracties in het Europees Parlement reageerden positief op de plannen, aldus Welingelichte Kringen. Wel was er ook onmiddellijk kritiek. Volgens milieuorganisaties als Greenpeace en Milieudefensie gaat de deal nog niet ver genoeg omdat de uitstootreductie sneller ambitieuzer moet, schrijft het Algemeen Dagblad.

Lof en kritiek vanuit de groene politiek
Europarlementariër Bas Eickhout van de Groenen verwelkomt de Green Deal. "Enkele jaren geleden was het nog ondenkbaar dat een Green Deal het centrale thema van de Europese Commissie zou zijn. Het plan bevat veelbelovende onderdelen waarop we graag verder samenwerken, maar het laat ook een paar grote kansen liggen. Om de Green Deal te verbeteren, verwacht ik dat de Commissie snel ingrijpt op het Europees landbouwbeleid en fossiele subsidies intrekt", aldus GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout in een persbericht.

Lovend is GroenLinks over de uitbreiding van het ETS tot de lucht- en scheepvaart, het fonds voor eerlijke transitie voor de Oost-Europese landen en het aanpakken van ontbossing. Kritiek heeft hij op de lange termijnblik: "Terwijl er nu nog enkele slechte wetsvoorstellen van de vorige Commissie op tafel liggen die ons jarenlang aan schadelijk klimaat- en biodiversiteitsbeleid ketenen. Om de klimaatdoelen te halen, moeten we juist op korte termijn onze uitstoot verminderen." Voorbeelden: het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de Europese energieprojecten die nu met voorrang en subsidie geoormerkt zijn. Eickhout: "Daar rekende ik echt op meer durf. De Commissie moet met nieuwe standpunten komen op deze kwesties. Het aanpakken van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies begint bij het ingrijpen op besluiten die nu voorliggen."
Dit artikel afdrukken