De staatssecretaris deed voorstellen voor de maximale grootte van dierhouderijen en werd gevraagd die van een onderbouwing te voorzien om zijn beleidskeuzes te verantwoorden. "De reden om een grens te stellen is niet dat grootschalige bedrijven niet aan de eisen voor milieu, dierenwelzijn en ruimtelijke inpassing kunnen voldoen. Maar alles wat kan is niet bij voorbaat gewenst." zei Bleker volgens de Boerderij. Blijkens de tweet van Thieme heeft hij echter geen inhoudelijke bezwaren tegen stallen die tienmaal zijn ethische norm overschrijden. Hoe rijm je ethiek als een basis voor normen ten aanzien van het aantal dieren dat in stallen gehouden mag worden? Immers, als de maatschappij tien dieren wel groot genoeg vindt, is dat voortaan de basis voor normering, terwijl 200 buitengewoon gelukkig blijken. Bleker maakt het echter veel bonter. Hij weet niet wat de maatschappij vindt maar stelt wel dat 240.000 slachtkuikens en 10.000 vleesvarkens per stal 'ethisch' zijn. Maar waarom geen 500.000 kippen of 100.000? Of 5.000 varkens of - als 100.000 best mogen maar niet helemaal 'ethisch' zijn - 50.000?

Met zo'n zachte basis voor harde cijfers, slaagde Bleker er niet in zijn critici te overtuigen. De Kamer, inclusief de regeringspartijen, stond zeer sceptisch tegenover ethiek als basis voor normen op het gebied van omvang en ruimtelijke ordening.

Fotocredits: Paolo Margari, Guggenheim Museum Bilbao, "one of those rare moments when critics, academics, and the general public were all completely united about something."
Dit artikel afdrukken