The Independent beschrijft een nieuwe theorie over klimaatverandering in de 17e en 18e eeuw die door een aantal feitelijke waarnemingen wordt ondersteund. Toen de Portugezen en Spanjaarden in de 15e en 16e eeuw Zuid-Amerika veroverden en later in de 16e en 17e de Britten en Fransen Noord-Amerika innamen, verspreidden ze daar ziekten.

De oorspronkelijke bevolking stierf daardoor grotendeels uit. Hun landbouw verdween. Bossen namen weer bezit van hun productiegronden.

Die bossen zogen zo snel zoveel van de beschikbare hoeveelheid CO2 uit de lucht dat in Europa zelfs de Theems regelmatig bevroor tijdens de Kleine IJstijd in de 17e eeuw die er het gevolg van zou zijn.

Er kwam een hoeveelheid bos bij die niet groter was dan Frankrijk; de hoeveelheid CO2 die de bossen in de beide Amerika's destijds opsloegen is gelijk aan 2 eigentijdse jaren fossiele CO2-uitstoot.

Niettemin had het een flink effect. De temperatuur daalde wereldwijd met 2 graden.

In onze tijd werkt dat mechanisme precies omgekeerd. Het effect is bovendien groter omdat er sindsdien de nodige bossen verdwenen zijn.
Independent - American colonisation killed so many people it triggered climate change, study suggests
  • Deel
Druk af