Dier&Recht ziet veehouderij als uitbuiting van dieren en voert onder meer campagne tegen het drinken van melk. De actiegroep is onder andere opgericht door Hans Baaij van Varkens in Nood.

Wegloop erkent zelf ook dat het wel een bijzondere en gevoelige constructie is. Want er zit een spanningsveld. "Ik wil ben niet tegen dierhouderij of tegen het benutten van producten van dieren. Ik ben ook geen veganist. Maar de veehouderijsystemen zoals die nu bestaan, zijn niet eindeloos houdbaar en moeten anders en beter. Dat was ook mijn beweegreden om deel te nemen in Kipster."

Dieren zijn levende wezens, met instincten, gevoelens en verlangens. Het systeem is zo ingericht dat er onvoldoende ruimte is om hierin te voorzien
Dat was in 2013. Vorig jaar werd Wegloop door Hans Baaij van Dier&Recht gevraagd om zitting te nemen in het bestuur. Wegloop ziet dat niet als onverenigbaar. "Ze vroegen mij bij Dier&Recht of ik kon leven met de opstelling en het handelen van de organisatie. Ik zei ja, maar stelde als wedervraag of zij konden leven met een pluimveehouder in hun midden."

Gebrek aan kennis
De visie van Wegloop op de dierhouderij maakt het hem ook mogelijk deel te nemen in een melkvee-, of varkensbedrijf, zegt hij. Voorwaarde is dat de dieren op een natuurlijke manier worden gehouden, met bijvoorbeeld kalveren die wel bij de koe blijven. Of varkens die op een natuurlijke wijze worden gehouden, zoals dierenarts en veehouder Kees Schepens dat doet.

Het is jammer dat melkveehouders denken dat Dier&Recht hen wegzet als dierenmishandelaars, want dat zeggen ze niet
Wat Wegloop vooral dwarszit in de dierhouderij zijn de omstandigheden van de dieren die vaak te wensen overlaten en het gebrek bij consumenten aan kennis van die omstandigheden. "Dieren zijn levende wezens, met instincten, gevoelens en verlangens. Het systeem is zo ingericht dat er onvoldoende ruimte is om hierin te voorzien. Dat is zeker niet te wijten aan de boer, maar aan een doorgeschoten systeem waar ook de boer hinder van ondervindt."

Dagelijkse praktijk
Om bij te dragen aan de rechtspositie van dieren is hij toegetreden tot het bestuur van Dier&Recht. "Ik snap dat veehouders zich gekrenkt voelen door de campagne tegen het drinken van melk. Toch is het belangrijk dat mensen weten hoe dieren worden gehouden en wat de dagelijkse praktijk is. Dat moeten we niet onder stoelen of banken steken. Het is ook de reden dat we er bij Kipster filmpjes over maken, met soms felle reacties tot gevolg. Bijvoorbeeld als het gaat om het doden van onze kippen en haantjes. Het is jammer dat melkveehouders denken dat Dier&Recht hen wegzet als dierenmishandelaars, want dat zeggen ze niet. Het gaat Dier&Recht om het systeem dat anders moet worden. Dier&Recht wil daar overigens wel op een nette manier campagne tegen voeren. Niet met harde acties. Dan had ik niet meegedaan."

actieposter Dier&RechtEen actieposter waarop stond dat zuivel ernstig dierenleed veroorzaakt, werd verboden. Bovenstaande poster mag nog wel.

'Kippenman' Zanders
De inzet van Wegloop bij Dier&Recht is bekend bij Ruud Zanders, de 'kippenman' van Kipster en belangrijkste manager van het bedrijf. Hij wil de kippen in de Kipster-formule uitsluitend voeren met geselecteerde reststromen en denkt daarmee een 50% lagere CO2-footprint te kunnen behalen dan concurrerende systemen. Zanders zegt zich daarmee te baseren op wetenschappelijk onderzoek door de Wageningse Imke de Boer.

Zanders heeft geen moeite met de dubbelfunctie van zijn collega, stelt hij. "De vraag is uiteindelijk ook of je wel iets moet willen met dieren." Hoewel Zanders met deze vraag rondloopt, is hij niet van plan om het bij 2 Kipster-locaties te houden. "Zeker niet."


Dit artikel maakt deel uit van de contentsamenwerking tussen Foodlog, Foodbusiness en Boerenbusiness.
Dit artikel afdrukken