Sharon Dijksma was vanmorgen in Buitenhof uiterst genuanceerd over de vogelgriep en de consequenties daarvan. Ze deed het zo goed dat Johan Oppewal van Boerderij dacht dat zij haar steun aan de pluimveesector betuigde.

Rationeel, alle opties open
Wie echter oplettend naar de bewindsvrouw in Buitenhof luistert, hoort dat zij alle opties op een rustige en uiterst rationele manier wil open houden. Ze bleek niet te weten dat Nederland jaarlijks een half miljard dieren slacht en meende dat het ging om (vele) 'miljoenen'. Dat was dan ook het enige dat aan haar beheerste, professionele en betrokken optreden te verwijten viel.

Dijksma toonde veel begrip voor de pluimveesector, terwijl de voormannen van de sector haar vorige week nog met een proces dreigden vanwege vermeend falend beleid rond het indammen van de griepuitbraken. Ze plaatste kanttekeningen bij de vraag of het verstandig is om grote concentraties dieren dicht bij elkaar te houden als er onvermijdelijk sprake blijkt van dierziektenrisico's. Daarmee suggereerde de staatssecretaris dat een betere spreiding van grootschalige houderijsystemen wellicht bespreekbaar moet worden gemaakt. Ze gaf tevens aan in te willen zetten op Nederland als een ontwikkelende kenniseconomie en dat een zinvoller onderwerp van gesprek te vinden, dan het accent op verdere intensivering van Nederland. Ook benadrukte ze dat niet de overheid, maar de pluimveesector zelf een belangrijk deel van de verliezen van de huidige ruimingen en risico's draagt. Dat deed ze om de suggestie tegen te spreken als zou de Nederlandse belastingbetaler opdraaien voor de huidige ruimingen en hun vervolgschades.

Munitie, jihadisten en nuance
Vorige week greep Compassion in World Farming (CIWF) als eerste het mysterieus bij opgefokte dieren optredende H5N8 vogelgriepvrius aan om de discussie over de concentratie van dieren in Nederland opnieuw aan te zwengelen. Vandaag deed Marianne Thieme hetzelfde op het partijcongres van de PvdD.

Thieme zei volgens Trouw dat de bio-industrie "een gespreid bedje is voor een virus dat daar zeer op gedijt". Over de onzekerheid rond de manier waarop watervogels opgehokte dieren besmetten zei ze: "Hoe kan het dat massale aandoeningen en sterftes in de natuur onder vogels uitblijven en de kippen in de bio-industrie massaal het loodje leggen?" In de NRC noemde pluimveevoorman Gert-Jan Oplaat dit weekend de dierenactivisten van Wakker Dier en daarmee gelieerde PvdD "jihadisten" tegen de dierhouderij. Dat is opvallend omdat noch Wakker Dier, noch de PvdD zich op dat moment hadden uitgesproken over de vogelgriep in relatie tot de intensieve dierhouderij.

CIWF en Thieme gebruiken de vogelgriep om de aanval op de staatssecretaris in te zetten. Dijksma zou volgens Thieme zelfs hetzelfde doen als haar voorgangers die veelal van het CDA kwamen: "afschuiven en doorschuiven". Tevens zou ze volgens Boerderij vinden dat het kabinet niet genoeg doet aan verduurzaming terwijl steeds meer mensen zich juist richten op meer welzijn in plaats van welvaart. "Mensen snakken naar balans en zekerheid in plaats van risico, schuld en de jacht naar meer geld.''

Het volgende beeld tekent zich af. Dijksma roept op tot nuance en probeert daarvoor openingen te bieden. De wederpartijen van de Nederlandse dierenindustrie gebruiken de vogelgriep als nieuwe munitie tegen de intensieve dierhouderij in Nederland. Oplaat toonde zich een dankbaar medewerker aan het aanwakkeren van die polarisatie. De krachten die zij oproepen zijn sterker dan die van de nuance.

Fotocredits: Sharon Dijkskma, PvdA
Dit artikel afdrukken