In een persbericht dat vanmiddag verscheen in reactie op de risico-analyse die de NVWA maakte van de slachtkuikensector, verbergt de Nepluvi zijn boosheid nauwelijks. De belangenbehartiger schrijft: "De wijze waarop de NVWA met haar Integrale Risico Analyse naar buiten komt en de pluimveeverwerkende industrie in een kwaad daglicht stelt en onrecht doet aan al hetgeen de pluimveevleessector heeft bereikt, is alleen ten einde het eigen blazoen schoon te wrijven."

'Nederland loopt ver voorop'
Volgens de NVWA is kippenvlees risicovol vanuit het oogpunt van volksgezondheid. Ernstige boosdoeners zijn onder meer salmonella-besmettingen. Maar Nederland doet het juist goed, zegt Nepluvi: De aanpak van voor de volksgezondheid meest relevante Salmonella’s (Se en St) door de pluimveevleessector zorgt voor een zeer laag risico voor de consument. Alle koppels slachtdieren worden voor de slacht door een onafhankelijke monsternemer bemonsterd en indien een koppel positief is dan wordt het vlees verhit voor het naar de consument gaat. Dat zou ook de NVWA moeten weten en moeten meenemen in een risico-analyse. Met de aanpak van Campylobacter loopt Nederland ver voorop in Europa en in de wereld, ook dat zou de NVWA moeten weten en moeten meewegen in een analyse. Wat betreft de aanpak van antibiotica is Nederland een gidsland en is er heel veel bereikt. Uitsluitend een ouder MARAN rapport gebruiken door het onafhankelijke (dat wordt door de NVWA herhaaldelijk benadrukt) BuRO [het wetenschappelijke onderzoeksinstituut van de NVWA, DV], geeft een foutief beeld. Jammer dat BuRO blijkbaar niet in staat is een juist beeld te geven (en dat gaat helaas ook op voor andere onderwerpen).

Wat betreft de handhaving door de NVWA: juist op een punt als verdoven hebben leden van NEPLUVI de Nederlandse wetenschappers er bij moeten halen om de NVWA duidelijk te maken waarop gelet moet worden. Veel bevindingen van de NVWA toezichthouders zijn niet deugdelijk. Natuurlijk moet het verdoven goed plaats vinden en dat is ook het geval!
Fouten moeten worden aangepakt, fraude is niet acceptabel, maar we hebben wel recht op een eerlijke toezichthouder en daar ontbreekt het aan!

De misleiding door de NVWA van de ministeries, de politiek en de consument is onacceptabel en zou eindelijk eens aangepakt moeten worden.


De Nepluvi wijst erop dat de klas veel ergere leerlingen bevat en dat Nederland een van betere landen is om kip te zijn. Welk perspectief kies je als consument en valt daar nog over te praten na al dit communicatieve geweld?
Heeft de Nepluvi gelijk? In het persbericht wijst de organisatie op een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Dat schrapt per vandaag maatregelen tegen een aantal pluimveeslachterijen om hun Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)-procedures aan te passen. De maatregelen werden genomen nadat de NVWA bij controles in de slachterijen verontreinigingen op karkassen aantrof. Het CBb vindt die verontreinigingen onvoldoende voor de conclusie dat de HACCP-procedures niet op orde zijn. De uitspraak van het College is definitief omdat CBb de eindrechter in deze zaken is.

Ik belde vanmiddag met Peter Vesseur, secretaris van de Nepluvi. Jullie suggeren dat de NVWA aan cherry picking doet om de kipsector zwart te maken. Is dat correct? "Ja", zegt Vesseur onomwonden. "De NVWA kiest wat feiten, zet die niet in een breder perspectief omdat ze die naar haar eigen conclusies toe wil buigen. Dat is een autoriteit onwaardig. Het onderzoek van BuRO zou onafhankelijk zijn, maar dat is het niet. De Nederlandse pluimveehouderij loopt in vele opzichten voor. Wie de cijfers internationaal in perspectief zet, zal dat concluderen, maar de NVWA wil het niet zien. Omdat ze hun autoriteit zijn kwijtgeraakt in de afgelopen jaren, willen ze die met dit soort rapporten weer vestigen. Dat is een manier van doen die past bij een activistische NGO, maar niet bij de NVWA. Op deze manier komen we niet uit de discussies die over de productie van kip in ons land gevoerd moeten worden. We staan - onterecht, vinden wij - al een eind achter in de publieke opinie. Op deze manier worden we verder de grond in getrapt, terwijl we juist vooruit willen. Is dat wat de overheid en de autoriteit willen?"

Ingewikkeld communicatief geweld
Ik vraag Vesseur wat zijn organisatie heeft gedaan sinds 5 maart toen de eerste gegevens uit de gisteravond naar buiten gebrachte NVWA-rapporten met de sector zijn gedeeld. "We hebben gewezen op de fouten die we toen hoorden. De rapporten hebben we pas deze week voor het eerst gezien."

Het is een ingewikkelde situatie. De NVWA, schreef ik vanmorgen, maakte haar analyse omdat ze een systeemfout (georganiseerde ketenfraude) ziet en niet verantwoordelijk wil worden gehouden voor falende handhaving; de controleurs van de autoriteit kunnen niet tegen de kracht van de openstaande kraan aan dweilen, zegt de NVWA tussen de regels door. De NVWA denkt - vermoed ik - dat de oorzaak van de overtredingen moet worden weggenomen, omdat handhaving anders niet voor verbetering zal zorgen. De Nepluvi wijst er daarentegen op dat de klas veel ergere leerlingen bevat en dat Nederland een van betere landen is om kip te zijn. Welk perspectief kies je als consument en als minister? Valt daar nog over te praten na al dit communicatieve geweld?

Na de mestfraude en de I&R-affaire heeft minister Carola Schouten sinds vanmiddag een nieuwe aap op haar schouder: ze eist actie van de kippensector, maar die zegt al volop in actie te zijn en verwijt haar autoriteit misleiding. Wat moet ze nu doen? In 2016 werden in Nederland 624.476.200 kippen geslacht. Zeg maar ruim 0,6 miljard. Dat zijn heel wat levens en dat geeft een hele verantwoordelijkheid, temeer omdat iedereen meekijkt.

UPDATE (30 maart, 19.00 uur): Vandaag liet directeur Marc Jansen van het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel (CBL) ons weten dat hij namens de gezamenlijke Nederlandse detailhandel begin maart kennis heeft genomen van de integrale risicoanalyse van de NVWA van de pluimveevleesketen. Het CBL heeft onmiddellijk aangegeven geschrokken te zijn en de ministeries van VWS en LNV - de ministeries die de activiteiten van de NVWA coördineren - gevraagd om namen en bestraffing van de overtreders. De NVWA heeft die niet willen of kunnen verstrekken. Het CBL vindt het vervelend dat zijn leden (waaronder alle Nederlandse supermarkten) nu worden aangekeken op mogelijke misstanden achter het vlees dat zij verkopen terwijl zij geen mogelijkheden hebben om daar iets aan te doen.
Dit artikel afdrukken