COSI is het programma waarmee de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in Europa overgewicht en obesitas monitort onder Europese basisschoolkinderen. Het verschil in dikte tussen de prille jeugd in Europa varieert sterk. Het percentage gevallen van overgewicht (inclusief obesitas) onder 6-9 jarige schoolkinderen beweegt zich tussen 18 en 50% voor meisjes. Voor jongens bewegen de scores zich tussen 18 en 57%. De hoogste scores voor beide seksen worden gemeten in Zuid-Europese landen.

Aandacht voor gezonde voedselkeuze varieert
Uit de COSI-data blijkt dat de mate waarin aandacht besteed wordt aan een gezonde voedselkeuze flink varieert in Europa. De beschikbaarheid van vers fruit op school blijkt bijvoorbeeld uiteen te lopen van 12 tot 95%. Er zijn minder grote verschillen als het gaat om lessen lichamelijke opvoeding of de aanwezigheid van schoolpleinen: deze waren in 76% tot 100% van de gevallen aanwezig. Overigens werden niet alleen tussen landen, maar ook tussen scholen in hetzelfde land grote verschillen gevonden, meldt het RIVM.

Leefstijl
Het COSI-project analyseerde ook de leefstijl van de kinderen, zoals of zij ontbijten, wat ze eten, hoeveel ze bewegen of achter een beeldscherm zitten en de slaapduur. Er bleek een duidelijk verband tussen niet dagelijks ontbijten en obesitas en meer dan 2 uur per dag achter een beeldscherm zitten en obesitas. Hetzelfde gold voor meer dan 3 dagen per week fast food eten en minder dan 1 uur per dag buiten spelen. De resultaten onderstrepen hoe belangrijk het is bij het voorkomen van obesitas niet alleen op voeding te richten, maar ook lichaamsbeweging te stimuleren en zitgedrag te ontmoedigen.

Childhood Obesity Surveillance Initiative
Het European Childhood Obesity Surveillance Initiative loopt sinds 2007. COSI is een gezamenlijke inspanning van WHO Europa en betrokken Europese WHO-lidstaten en heeft als doel het monitoren van de mate van overgewicht en obesitas bij basischoolkinderen in Europa. Om de twee tot drie jaar worden gewicht- en lengtemetingen gedaan bij schoolkinderen en gegevens verzameld over voeding, lichamelijke activiteit en de schoolomgeving. Op dit moment doen ongeveer 30 landen mee aan COSI. In Nederland is het WHO Collaborating Centre for Nutrition van het RIVM bij COSI betrokken.

Fotocredits: 'Group of Children, Italy', Alan Kotok
Dit artikel afdrukken