Dit blijkt uit een meta-analyse van onderzoeken die tussen 1985 en 2014 plaatsvonden. In totaal gebruikten de onderzoekers de gegevens van bijna 28.000 Chinese kinderen tussen de 7 en 18 jaar. Sociaaleconomische veranderingen en het overschakelen naar een Westers eetpatroon zouden leiden tot meer energie-inname en minder fysieke activiteit.

Jongens
Het percentage meisjes met overgewicht is gegroeid van 1,5% tot 14% en met obesitas van 0,1% naar 9,1%. Bij jongens is in overgewicht een stijging van 0,7% naar 16,4% te zien en in obesitas van 0,0% naar 17,2%. Dat vooral jongens dikker zijn geworden, kan komen door de traditionele maatschappelijke voorkeur voor jongens, vooral op het platteland. “Jongens mogen meer gebruik maken van de middelen van de familie,” aldus de onderzoekers.

Voor het bepalen of er sprake is van overgewicht of obesitas gebruikten de onderzoekers een strengere norm dan de veelgebruikte BMI-indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Een BMI van 24-27,9 classificeerden de onderzoekers in deze studie als overgewicht, een BMI van 28 en hoger als obesitas.

Overigens laat de gebruikelijke WHO-indeling dezelfde trend zien: volgens die indeling had in 1985 1,6% van de meisjes en 1,1% van de jongens te kampen met overgewicht (en 0,03% respectievelijk 0,1% met obesitas) en was dat in 2014 opgelopen naar 19,2% van de meisjes met overgewicht en 18,2% van de jongens (respectievelijk 6,9% en 19,2% obees).
Dit artikel afdrukken