Hall en zijn team deden gedurende vier weken een test met 20 proefpersonen. Alles wat zij binnenkregen en de reacties van hun lichaam daarop werd nauwkeurig geregistreerd.

Het team van Hall onderzocht welk dieet, een koolhydraatrijk of juist -arm, tot meer trek leidt. Om daar zinvol iets te kunnen zeggen, zetten ze een logische maar nog nooit eerder uitgevoerde feitelijke test op.

Ze maten de effecten van een op dierlijk voedsel gebaseerd laag-koolhydraat menu tegenover een plantaardig menu met een hoog gehalte aan koolhydraten. De 20 proefpersonen kregen twee weken het ene en vervolgens twee weken het andere menu. Daar mochten ze onbeperkt van eten.

Hall en zijn team hielden precies bij wat de proefpersonen aten, hoeveel energie ze binnenkregen en wat hun bloedsuikerspiegels waren als ze een plant-based, low-fat(PBLF) diet (75.2% carbohydrate, 10.3% fat, non-beverage energy density = 1.1 kcal/g) of juist een animal-based,ketogenic,low-carbohydrate(ABLC) diet (75.8% fat,10.0% carbohydrate, non-beverage energy density = 2.2 kcal/g) voorgezet kregen.

Hall trekt geen inhoudelijke conclusies uit het onderzoek. Hij constateert slechts dat de gebruikelijke hypotheses niet opgaan. Een hoog gehalte aan koolhydraten leidt volgens velen tot meer trek en dus een hogere inname van energie; en dat zou de reden zijn waarom koolhydraatrijke voeding dikmaakt. Dat líj́kt ook te kloppen. Hall's team constateert dat het plantaardige PBLF-menu duidelijk hogere glucose- en insulinewaarden oplevert, terwijl het dierlijke ABLC-menu leidt tot hogere waardes aan bloedketonen. Meer bloedketonen zouden trek onderdrukken, terwijl hoge bloedsuiker- en insuline waarden juist zouden zorgen voor meer trek.

Maar die mechanismen pakken in de praktijk anders uit. Hall's zorgvuldig bewaakte proefpersonen kregen op het ad libitum verstrekte plantaardige menu niet méér maar juist minder energie binnen (689±73kcal/d), zonder verschil in honger- of trekgevoelens tussen de beide voedingspatronen. Droog constateren Hall en zijn team: "Onze resultaten suggereren dat de regulering van de energie-inname en het lichaamsgewicht complexer zijn dan deze en andere eenvoudige modellen voorstellen."

Op twitter zei Hall gisteravond dat hij graag met andere onderzoekers in gesprek wil om zijn jongste feitelijke bevindingen te interpreteren.

Dit artikel afdrukken