Het Europees Parlement nam vandaag twee belangrijke klimaatresoluties aan, laat Europarlementariër Jan Huitema weten in een persbericht. Eén van de twee mag hij op zijn conto schrijven: in de aanloop naar de klimaattop in Madrid nam het EP zijn amendement aan dat "kernenergie een serieuze optie is om klimaatverandering tegen te gaan".

Huitema: "Taboes mogen geen rol spelen in het vinden van oplossingen voor klimaatverandering! We hebben simpelweg de luxe niet om technieken uit te sluiten op basis van een onderbuikgevoel. Ik ben daarom heel blij dat mijn amendement voor het gebruik van kernenergie door het voltallige Parlement is aangenomen.”

Binnen Europa lijken met name de Oost-Europese lidstaten in te zetten op kernenergie om de klimaatdoelstellingen te kunnen realiseren.

De tweede klimaatresolutie is verbluffend in al zijn eenvoud. Huitema: "Het is voor mij niet uit te leggen dat wanneer het Europees Parlement spreekt over ambitieuze klimaatdoelen, wij als Europarlementariërs nog steeds elke maand naar Straatsburg moeten afreizen. Dit taboe moet van tafel. Ik ben blij dat een meerderheid van het Europees Parlement het met mij eens is dat dit verhuiscircus afgeschaft moet worden. Het is nu aan de Europese landen om dit ook daadwerkelijk te realiseren.”

Vandaag riep het Europese Parlement teven de klimaatnoodtoestand uit. Omdat er verder geen actie aan wordt verbonden, is het slechts een symbolisch besluit schrijft De Tijd, hoewel het wel wijst op "een belangrijke mentaliteitswijziging onder Europese beleidsvoerders".

Twitter
Reageer
  • Deel
Druk af