KRO-NCRV's Monitor en Vara's Zembla besteden de afgelopen weken weer aandacht aan de Q-koorts. De uitbraak van deze van dier op mens overgaande infectieziekte kostte 74 doden en duizenden zieken. Het aantal werkelijke doden en zieken is niet vast te stellen, maar ligt met zekerheid hoger.

PvdD-fractievoorzitter Marianne Thieme sprak ooit van dood door schuld. Ze had gelijk, vond ik destijds. Dat gelijk werd me al net zo lang geleden bevestigd door een hoge ambtenaar van wat toen nog het ministerie van LNV heette. Officieel is dat gelijk naar buiten nooit toegegeven.

De uitzendingen van de laatste weken leverden weinig nieuws op. Omdat de ministeries van EZ/Landbouw en Volksgezondheid zowel de kool van de volksgezondheid als de geit van boer proberen te sparen, worden mensen in gevaar gebracht en raken meer dieren besmet.

In een Zembla-uitzending van gisteravond (minuut 32:50) zegt de Limburgse GGD-arts Volker Hackert dat de kans op een nieuwe uitbraak van zoönosen (van dier op mens overdraagbare ziekten) 100% is. Hackert gebruikt het woord kans niet helemaal goed; hij bedoelt dat zeker is dat een nieuwe uitbraak niet kan worden uitgesloten en dat de gevolgen dan even groot zullen kunnen zijn als in het geval van de Q-koorts.

Het werkelijke schandaal lichtte de oud GGD-arts Jos van de Sande eerder dit jaar aan mij toe. Mensen en dieren besmetten elkaar. Wie in dichtbevolkte gebieden grote concentraties dieren houdt die met mensen in contact komen, accepteert daarom willens en wetens de zekerheid dat een nieuwe uitbraak zal kunnen plaatsvinden. Daarom moet het contact zoveel mogelijk uitgesloten worden door regelgeving. Wie vervolgens ook niet beslist - zo maakte Zembla ditmaal terecht duidelijk - wie moet ingrijpen in het belang van mensen tijdens een uitbraak, is schuldig aan dood door schuld. Bij voorbaat. Daarom stelt Pieter van Vollenhoven voor een onafhankelijke inspectie in te stellen die losstaat van de belangen van de beide ministeries die handelt in het belang van mensen. Dat is een volstrekt logisch voorstel om de gevolgschade zo beperkt mogelijk te houden.

Veel meer woorden hoeven er niet aan vuil te worden gemaakt. Toch wil Den Haag die woorden al jaren niet horen en zich er niet duidelijk over uitspreken. Het drama zal zich zich dan ook herhalen, al weet niemand wanneer en met welke gevolgen.


Dit artikel afdrukken