Tot begin 2015 zullen er geen proefboringen naar schaliegas worden gedaan in Nederland. Dat verklaarde minister Kamp, volgens het AD. De weerstand tegen de boringen onder bevolking is groot. Volgens Kamp kunnen de voor drie lokaties afgegeven concessies juridisch niet worden teruggedraaid.

Naast instabiele bodems, kan de winning van schaliegas belangrijke implicaties hebben voor de verontreiniging van grond- en drinkwater. Gisteren waarschuwde de vereniging van drinkwaterbedrijven Vewin, dat de drinkwaterkwaliteit van Nederland ook uit andere hoofde gevaar loopt. Gewasbeschermingsmiddelen, nitraat, nieuwe stoffen in geneesmiddelen en cosmetica en klimaatverandering trekken naast energiewinning reeds een wissel op ons water. Daarom is extra aandacht nodig voor de bescherming van drinkwaterbronnen en is een beperking van ons waterverbruik nodig. Dat meldt Boerderij
Dit artikel afdrukken