Minister Henk Kamp van Economische Zaken maakt €150 miljoen vrij voor de bouw van monomestvergisters op boerenbedrijven, meldt de site van het Ministerie van EZ. Een monomestvergister werkt alleen met drijfmest. De nieuwe installaties zetten die mest deels om in hernieuwbare energie en verminderen zo ook de uitstoot van broeikasgas. Voor het beschikbare budget ontving de minister 162 aanvragen, waarvan er 118 zijn toegekend. De vergisters moeten voldoende energie leveren om in de energiebehoefte van 11.000 huishoudens te voorzien en daarmee bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van het Energieakkoord voor hernieuwbare energie van 2020.
Rijksoverheid - Hernieuwbare energie door monomestvergisters
Reageer
  • Deel
Druk af