De susbisides zijn verstrekt vanwege het innoverende, duurzame en diervriendelijke karakter van de stal. Het bedrijf moet 35.000 slachtvarkens en 1,2 miljoen slachtkuikens gaan huisvesten. Voor deze aantallen is gekozen om de houderij en de slacht te kunnen integreren en dieronvriendelijk vervoer te kunnen vermijden. Met name bij kippen zorgt vervoer bij veel dieren voor botbreuken en verwondingen aan poten en vleugels. De keuze voor integratie resulteert in aantallen dieren die ruimschoots uitgaan boven de aantalsnormen die staatssecretaris Bleker korte tijd geleden ventileerde. Hij stelde voor te kiezen voor een bovengrens van 240.000 slachtkuikens en 10.000 vleesvarkens.

Wakker Dier zegt in op zijn website: de stal dreigt 11 keer groter te worden dan de grens van een megastal en 8 keer groter dan de grens die in het wetsvoorstel van Bleker staat. Daarmee wordt het verreweg de grootste stal van Nederland; de eerste gigastal. "Ongelooflijk dat deze gigastal, waar zoveel maatschappelijke weerstand tegen is, achter de schermen van alle kanten onze belastingcenten toegeschoven krijgt. Het wordt daarmee de eerste staatskolchoz van Nederland", aldus Wakker Dier.

Fractievoorzitter Marianne Thieme van de Partij van de Dieren noemt het 'abject' dat de stal gelden ontving van de regionale en de landelijke overheid. Volgens de website van de partij zegt ze: “Niet alleen met het oog op dierenwelzijn, maar ook omdat er een verbod is aangekondigd op megastallen. Overheden die in tijden van crisis de megamorfose van het palleteland subsidieren tegen de wens van de meerderheid van parlement en bevolking, vragen om moeilijkheden!” Ze vraagt Bleker het geld per direct terug te vorderen en megastallen in het vervolg uit te sluiten van subsidies. Ook wil ze weten hoeveel geld de megastal van het rijk heeft ontvangen en hoeveel van de provincie.

De Kamervragen van Marianne Thieme zijn hier te lezen. De uitzending is via de website van Nieuwsuur te bekijken.

Marcel Kuijpers, een van de initiatiefnemers van het Nieuw Gemengd Bedrijf publiceerde in februari jl. op Foodlog een opiniestuk over de stallen die volgens hem dier- en milieuvriendelijkheid beogen en op die aspecten juist omarmd zouden moeten worden. Eerder deze week verklaarde hij naar aanleiding van het nieuws dat ook diervriendelijke kip reeds dit najaar uit voormalige Oostbloklanden zal gaan komen dat onbestendig overheidsbeleid heeft bijgedragen aan het bemoeilijken van de kansen voor de kippensector om zich in Nederland te vernieuwen.

Fotocredits: bladzijde uit een Russisch boekje over de staatsboerderij Kolchoz uit de Soviettijd, Taowaki
Dit artikel afdrukken