Onder aanvoering van Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) wil een kamermeerderheid dat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) met een agenda komt voor de overgang naar zogeheten 'kringlooplandbouw', zoals ook voorzien in het regeerakkoord. Volgens De Groot moet de minister beginnen met het inventariseren van de wetten die de overgang naar kringlooplandbouw in de weg staan. "De sleutel tot vernieuwing ligt bij de wijze waarop we onze dieren voeren", zegt De Groot. Onder de bestaande regelgeving is het bijvoorbeeld niet toegestaan insecten aan dieren te voeren en moeten boeren hun dierlijke mest afvoeren zodat kunstmest nodig is. Volgens De Groot "kan door kringlooplandbouw de oppervlakte die nu nodig is voor ons varkensvoer met 20% worden gereduceerd en de hoeveelheid soja met 268.000 hectare", schrijft het FD. Dan komt wellicht uiteindelijk "een klimaatvrij varkenslapje" in zicht.
Het Financieele Dagblad - D66: Kamermeerderheid voor overgang naar kringlooplandbouw
Reageer
  • Deel
Druk af