"De epidemie nadert", zegt Bernhard Krüsken van het Deutscher Bauernverband in Der Spiegel. Dat kan katastrofale gevolgen hebben voor de Duitse landbouw. Tegen ASF is geen medicijn of vaccinatie beschikbaar. Recent werden aan varkenspest bezweken zwijnen aangetroffen in Polen en Tsjechië. Reden voor de Duitse regering op te roepen tot strikte hygiënemaatregelen en waakzaamheid bij handelaren, transporteurs en alle reizigers uit oostelijke landen in verband met de "hoge besmettingsdruk". Volgens de Duitse boeren is er maar één remedie: afschieten van de wilde zwijnen. Zij pleiten voor jachtpremies; diverse deelstaten hebben budgetten vrijgemaakt.

In Nederland zijn het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en brancheorganisatie LTO "waakzaam en alert", schrijft Trouw. Draaiboeken liggen klaar en LTO adviseert zijn leden "ten eerste om de transportwagens dubbel te reinigen, we raden ze sterk af om vlees uit de getroffen landen mee te nemen en Nederlandse jagers die daar een wild zwijn schieten, moeten het dier vooral niet mee terug brengen."

Kamerlid Helma Lodders (VVD) stelde Kamervragen aan minister Carola Schouten, meldt Boerenbusiness. Lodders maakt zich grote zorgen over de ziekte onder de wilde zwijnen en gaat zover de minister te suggereren om alle dieren af te schieten. Daarmee wil ze economische schade aan de Nederlandse varkenshouderij voorkomen. Dat doet ze in één van de laatste vragen: "Is de minister van mening dat het risicobeheer voor wilde zwijnen in Nederland moet worden aangescherpt, bijvoorbeeld in de vorm van het stringent handhaven van de nulstand voor de wilde zwijnen populaties in Nederland?"

Zieke dieren hebben symptomen als koorts, zwakte, eetlust, bewegingsstoornissen en ademhalingsproblemen en gaan in 90% van de gevallen dood. Voor andere dieren dan wilde en tamme zwijnen én voor de mens is het virus niet gevaarlijk.
Dit artikel afdrukken