Via een motie van Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) koos een meerderheid van de Tweede Kamer voor een verbod op het gebruik van onkruidbestrijder glyfosaat, voorzover dat geen functie binnen zogeheten geïntegreerde gewasbescherming (IPM) heeft. IPM staat voor het gebruik van middelen die onvermijdelijk, maar zo weinig mogelijk schadelijk mogen zijn.

De motie De Groot werd vandaag, donderdag 26 april, aangenomen met steun van de oppositie. De regeringspartijen VVD, CDA en ChristenUnie en de SGP en het FvD stemden tegen. Minister Schouten (CU) vond de motie onverstandig, in lijn met oordelen van bestrijdingsmiddelenautoriteit Ctgb, de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA en het standpunt van de Europese Unie.

De Groot blijkt Nederlandse boeren de markt te willen laten volgen. Hij zegt in zijn motie dat Duitse voedselverwerkers en supermarkten strengere eisen stellen aan het gebruik van glyfosaat dan de wet- en regelgeving. Duitsland is Nederlands belangrijkste handelspartner. Daarom moeten Nederlandse boeren niet afwachten, maar gestimuleerd worden op de marktvraag te anticiperen. De Groot vindt het onzin glyfosaat te gebruiken voor bijvoorbeeld kalenderspuiten (spuiten volgens een vast patroon, los van de noodzaak), het resetten van grasland (het bekende en inmiddels beruchte 'oranje spuiten' van weideland) en toepassingen voor de oogst (om granen sneller te laten drogen op het veld).

Dit artikel afdrukken