Vandaag nam de Tweede Kamer een motie van de Kamerleden Tjeerd de Groot (D66) en Frank Futselaar (SP) aan om een groep boeren die is vrijgesteld van het verbod op bovengrondse mestaanwending opnieuw vrijstelling te verlenen. Minister van Landbouw Carola Schouten had de motie afgeraden. Ze vreest precedentwerking. "Als ik vrijstelling geef, is dat niet helemaal beperkt tot een specifieke groep die op een bepaalde manier voedsel aan dieren geeft. Een vrijstelling is een vrijstelling."

Kamerlid De Groot toont zich content.

Twitter - Tjeerd de Groot (@TjeerdD66) | Twitter
Reageer
  • Deel
Druk af