CDA-Kamerlid Jaco Geurts wil een 'eerlijke prijs' voor boeren en leveranciers in de voedselketen. Hij schreef daarvoor een initiatiefnota: Een Eerlijke Boterham. Daarin stelt hij o.a. voor een toezichthouder op de voedselketen in te stellen, zoals dat in Groot-Brittannië al het geval is. Ook wil hij een uitzonderingsbepaling op het mededingingsrecht opnemen voor boeren en verwerkers.

Zelfregulering
Het kabinet is geen voorstander van de voorstellen, maar geeft de voorkeur aan zelfregulering door de voedselketen zelf, blijkt uit de Kamerbrief in reactie op Geurts' initiatiefnota. 'Op dit moment loopt een proef om te kijken of zelfregulering werkt in de agrofoodsector en in de mode-sector', schrijft Boerderij. Volgens het kabinet moeten leveranciers en afnemers zelf toezien op het nakomen van onderlinge afspraken en is dat geen taak voor de overheid. Bovendien is in de landbouw 'al intensieve samenwerking toegestaan, zowel op het niveau van producenten, als in de keten tussen producenten en verwerkers', schrijft Boerderij.

Weinig klachten
In het kader van de lopende pilot 'gedragscode eerlijke handelspraktijken' is een meldpunt ingericht. Daar zijn nog maar weinig klachten binnengekomen. Het ministerie wil daarom meer bekendheid geven aan de proef en de mogelijkheid klachten in te dienen in geval van 'onredelijke voorwaarden of eenzijdige wijziging van contractvoorwaarden in reeds afgesloten contracten'. Daarom zal komende maand een gerichte oproep uitgaan aan LTO Nederland, de levensmiddelenindustrie en de supermarkten om de leden van deze organisaties te wijzen op het bestaan van de pilot.

Het kabinet verwacht tenslotte nog dit jaar de resultaten van het onderzoek door de Autoriteit Consument en Markt naar 'de prijsvorming in de voedselketen'.

Fotocredits: Bureau of Land Management Oregon/Washington
Dit artikel afdrukken