Volgens verschillende media, waaronder De Telegraaf, reserveert het kabinet de komende 10 jaar €5 miljard de verbetering van de natuur en het vergroten van natuurgebieden. De media beroepen zich op 'Haagse bronnen'.

Dat moet onder meer gebeuren door boerenbedrijven op te kopen en via hen NH3 (stikstof in de vorm van ammoniak) in te nemen en die als NOx (stikstof in de vorm van stikstofoxiden) weer in de groei van de economie en ruimte voor mobiliteit en woningbouw te stoppen. Hoewel de aard van beide verschijningsvormen en hun effect op de natuur sterk verschillen, wil het kabinet daarmee de juridische verplichting realiseren om de uitstoot van stikstof fors te verminderen en daar de staatsbegroting niet helemaal alleen voor te laten opdraaien. Volgens stikstofexpert Jan Willem Erisman is de natuur daar weinig bij gebaat.

Voor natuurherstel zou ongeveer €300 miljoen per jaar beschikbaar komen; dat bedrag kan niet uit de markt komen. Voor stikstofreductie, waar het opkopen van agrarische bedrijven onder valt, gaat het om ongeveer €200 miljoen per jaar; verdere gelden kunnen wel uit de markt worden gehaald via opkoop door (bouw)bedrijven. Aan de andere kant komt gesubsidieerd geld vrij om met technische hulpmiddelen toch minder uit te stoten.
De Telegraaf - Kabinet komt met miljardenplan voor stikstof
  • Deel
Druk af