Dat schrijft De Telegraaf op basis van ongenoemde bronnen. Minister Schouten van Landbouw zal vermoedelijk wel een kabinetsreactie in grote lijnen bekend maken.

Eerder meldde RTL dat het kabinet weinig tevreden is over de voortvarendheid waarmee Schouten het dossier weet op te pakken. Het ministerie zou volgens de zender nog steeds verbaasd naar het ontsporen van het stikstofdossier kijken

Waar en met hoeveel de maximumsnelheid omlaag moet blijft onduidelijk. Ook willen de coalitieleden weten of de maatregelen wel effect hebben. Een belangrijk deel van de stikstofneerslag komt volgens de officiële modellen uit het buitenland aangewaaid. In de praktijk kan dat theoretisch zoveel zijn dat er geen verbeterende effecten door optreden.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Wageningense Universiteit zouden een exportoordeel moeten formuleren om te bepalen welke Natura2000-gebieden met welk type maatregelen vooruit geholpen kunnen worden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken moet bepalen welke gevolgeneen aantal specifieke bouwprojecten heeft op emissies van stikstof.

Volgens een ingewijde zou het kabinet pas rond de jaarwisseling het dossier kunnen 'vlottrekken’. De coalitie zou er serieus rekening mee houden dat bedrijven failliet zullen gaan vanwege de stikstofcrisis, omdat concrete oplossingen nog wel even op zich laten wachten.

De coalitiepartijen zouden knelpunten vooral regionaal willen bekijken. Die zouden zowel binnen als buiten een regio kunnen worden opgelost door compensatie elders of juist binnen de regio. Een maatregel zou kunnen zijn het uitkopen van boerenbedrijven. De bronnen melden dat minister Schouten zal aankondigen dat er extra geld voor uitkoop van boeren op tafel komt. Naar verluid zou minister Wobke Hoekstra van Financiën daar geen voorstander van te zijn.

Als de bronnen van De Telegraaf goed zijn geïnformeerd zijn grote aantallen ondernemers en projecteigenaren nog maandenlang in onzekerheid over hun toekomst.
Dit artikel afdrukken