De verwachting van de World Obesity Federation (WOF) is dat het aantal kinderen met diabetes type 2 zal stijgen van 3,5 miljoen naar 4,1 miljoen in 2025. Daarnaast zullen 12 miljoen kinderen glucose-intolerantie hebben, 27 miljoen hoge bloeddruk en 38 miljoen een vervette lever. Dat blijkt uit een onderzoek in 184 landen.

In Nederland was in 2013 18,9% van de kinderen te zwaar, waarvan 5,1% obees. In 2025 zal dit opgelopen zijn tot respectievelijk 20,6% en 5,6%

'Cola en Noodles geen oplossing'
Het WOF vreest dat deze cijfers een onderschatting geven van de werkelijkheden en adviseert overheden daarom dringend flink op te treden tegen kinderobesitas.
Overgewicht en obesitas zijn niet alleen een probleem van de rijke landen. De grote meerderheid van de te zware kinderen bevindt zich in landen met lage en middelhoge inkomens. Volgens de onderzoekers is het aannemelijk dat de stijging wereldwijd toe blijft nemen zolang in steeds meer landen een verschuiving blijft plaatsvinden naar meer bewerkte voeding, suikerrijke dranken, sedentair gedrag en verstedelijking. Tim Lobstein van de WOF zegt: “Je kan vervuild water niet vervangen met Coca-Cola of Nesquik en de schaarse maaltijden met noodles en toch verwachten dat kinderen gezond opgroeien.”

'Er moet nu iets gebeuren'
Ian Caterson van het WOF roept overheden op strenge maatregelen te treffen tegen junkfood-organisaties die hun communicatie richten op kinderen. “De obesitasepidemie treft nu bijna ieder land ter wereld. Gezamenlijke risicofactoren zoals frisdrankgebruik en een sedentaire omgeving nemen toe. Reclames voor fastfood blijven keuzes over het eten beïnvloeden en steeds meer mensen leven in stedelijke omgevingen met weinig ruimte en tijd om te bewegen. Als overheden het WHO-doel willen behalen om het niveau van obesitas terug te brengen naar dat van 2010, moet er nu iets gebeuren.”
Dit artikel afdrukken